จ.แม่ฮ่องสอน ต้นแบบเลิกบุหรี่เชิงรุก

‘บุหรี่’ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา ‘แม่ฮ่องสอน’ ต้นแบบเลิกบุหรี่เชิงรุก

องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศ “ในปี 2016 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศคำขวัญ ว่า “Tobacco : a  threat to development” หรือ “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานวิ่งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โดยเครือข่ายทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ สสส. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า 15 ปีที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับภาคีเพื่อการควบคุมยาสูบทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมยาสูบ เพื่อให้สถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยดีขึ้น ประเด็นสำคัญเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z ให้หันมาออกกำลังกาย ที่ช่วยให้มีสุขภาพดีแล้วยังช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วย โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 500 คน

Read More

ยื่นฟ้องคดีอาญา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น-จนท.รัฐ

ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป นำตัวแทนผู้เสียหายกว่า 600คน มูลค่าเกือบ 2,000ล้านบาท ยื่นฟ้องคดีอาญากับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อหาประพฤติมิชอบ

Read More

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ อยู่ในท้องที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อยู่ในความดูแลของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองพลิ้ว มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 9,500 ไร่ โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดบ้านแหลมสิงห์ ทางหลวงจังหวัด ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดบ้านแหลมสิงห์ ทะเล และทิศตะวันตก จดทะเลอ่าวไทย กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบริเวณนี้เป็นวนอุทยานเขาแหลมสิงห์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2526  

ลักษณะภูเป็นภูเขาขนาดเล็กยื่นลงไปในทะเล สูงจากระดับน้ำทะเลราว 172 เมตรบนเขาเป็นป่าดิบแล้งหตุที่เรียกว่าเขาแหลมสิงห์ เนื่องจากด้านหน้าเขามีหินเป็นแก่งเกาะยื่นล้ำออกไปในทะเล เป็นรูปคล้ายสิงห์หมอบ มีหัว ลำตัว หาง เท้า และดวงตา 

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส่วนที่เป็นทะเล ชายหาด ด้วย เช่น เกาะนมสาว เกาะจุฬา อ่าวกระทิง โดยนักท่องเที่ยวสามารถ เดินจากที่ทำการบนเนินเขาลงไปยัง หาดอ่าวกระทิง ซึ่งเป็นชายหาดเล็ก ๆ หาดทรายสีเหลืองนวล บรรยากาศเงียบสงบและแนวปะการัง สวยงาม  

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย จึงทำให้ได้รับลมทะเลอยู่เป็นประจำ และเกิดฝนตกอย่างสม่ำเสมอ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 25 – 30 องศาเซลเซียส

Read More

เปิดโอกาสผู้สูงอายุ ร่วมพัฒนาสังคม

ผู้สูงอายุนับว่าเป็นบุคคลที่ผ่านช่วงชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ มามากมายซึ่งก่อนที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาของผู้สูงวัยมานั้น กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไม่น้อย และทุกวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีนอกจากเป็นวันสงกรานต์แล้วยังจัดให้เป็นวัน “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อสร้างความตระหนักให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนไม่น้อยที่ถูกลดทอนบทบาทจากสังคมทั้งที่ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

“การสร้างทัศนคติต่อความสูงวัยยังมีน้อยในสังคมปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคำนึงและตระหนักคือการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุและความสูงวัย เพราะวัยหนุ่มสาวสักวันหนึ่งย่อมก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน” อาจารย์สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุกล่าว

ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ กล่าวต่อว่า ด้วยศักยภาพของผู้สูงอายุที่เห็นได้ชัดเจนคือการมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่งสังคมควรให้โอกาสและไม่จำกัดว่าอายุต่ำกว่า 60 ปี ถึงจะทำงานได้ เช่นการวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะผู้สูงอายุก็สามารถเป็นปากเสียงให้แก่สังคมได้ เพียงต้องเกิดการชักชวนและการเปิดโอกาสของสังคม

แต่ก่อนที่จะไปสร้างประโยชน์แก่สังคมได้ ผู้สูงอายุควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระของลูกหลานซึ่งสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการกินอาหารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อร่างกาย อีกทั้งคนรอบข้างหรือผู้ดูแลควรให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุอย่างถูกต้องด้วย อาจารย์สว่าง กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามนอกการจากเปิดโอกาสทางสังคมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทมากขึ้นแล้ว ควรสร้างคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัย ส่วนเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ อย่าลืมกลับบ้านรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยนะคะ

 /ขอบคุณ สสส

              

Read More

ไม่มีใครแก่เกินเรียน! เปิดใจคุณยายวัย 85 ปี ว่าที่บัณฑิตใหม่

คุณยายชาวเชียงใหม่เห็นความสำคัญของการเรียน ลงทะเบียนเรียนจนจบปริญญาตรีในวัยเกือบ 85 ปี ถือเป็นตัวอย่างของความพยายาม และตอกย้ำคำพูดที่ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน

Read More

โค้งปิ้งงู

ทางที่คดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อย ริมทางมีหลักกิโลเมตรยักษ์เป็นที่สังเกต และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้

โค้งปิ้งงูเป็นถนนที่ขึ้นเขาบางทีนอกจากจะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมจากสกลนครไปยังจังหวัดอื่นๆ แล้ว ยังกลายเป็นสถานที่การออกกำลังกายและการซ้อมปั่นจักรยานได้ดี อากาศบนนี้เย็นสบาย

โค้งปิ้งงู เป็นสถานที่หนึ่งในจังหวัดสกลนคร หมายถึงถนนสายหนึ่งที่มีโค้งคดเคี้ยวเหมือนการเอางูมาปิ้ง ปกติแล้วการเดินทางสู่สกลนคร หรือจากสกลนครออกไปยังจังหวัดต่างๆ มักจะต้องผ่านเส้นทางโค้งปิ้งงูนี้ แต่ส่วนมากนักเดินทางจะไม่จอดแวะอาจจะเนื่องมาจากอยู่ในระหว่างการขับรถโค้งไปโค้งมา และเป็นทางขึ้น-ลงลาดชันจึงไม่อยากจอดแวะ และอีกประการหนึ่งคือการจะดูโค้งปิ้งงูให้เห็นชัดๆ คงต้องมองจากมุมสูงเท่านั้น แต่ถ้าหากเดินทางมาจากตัวเมืองสกลนครหรือมาจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จะเห็นมีป้ายบอกทางนี้อยู่ซ้ายมือ เป็นป้ายบอกสถานที่พักรถสวนรัชมังคลาภิเษก 

Read More

ล้างจมูก ป้องกัน หวัด-ภูมิแพ้

          เปิดหน้าปฏิทินสู่ฤดูกาลของความหนาว อากาศเย็นที่นำพาความชื้นฝุ่นละอองมาสู่ร่างกาย เป็นสาเหตุให้หลายๆ คน ปรับตัวไม่ทัน จนเกิดอาการไข้ เป็นหวัด และภูมิแพ้กำเริบจากฝุ่น การล้างจมูกจึงเป็นวิธีอย่างหนึ่งในการดูแลและป้องกันสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหรืออาการดังกล่าว

          การล้างจมูกเป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผลดี ในการรักษาโรคจมูกและไซนัสทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งยังสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการอุ่นน้ำเกลือให้มีอุณหภูมิพอเหมาะกับเยื่อบุจมูก โดยควรอุ่นในอุณหภูมิที่หลังมือทนได้ จากนั้นให้เทน้ำเกลือ ใส่ภาชนะสะอาด ดูดน้ำเกลือที่อุ่นได้ที่แล้วในปริมาณน้อยๆ ก่อน เช่น 10-15 ซีซี ในผู้ใหญ่ หรือ 5 ซีซี ในเด็ก จากนั้นให้โน้มตัวไปข้างหน้าและก้มหน้าเล็กน้อย เหนือภาชนะรองรับน้ำเกลือ เริ่มล้างจมูกข้างที่ โล่งกว่า หรือคัดน้อยกว่าก่อน หันปากลูกยางแดงหรือกระบอกฉีดยาพลาสติก ดันเข้ารูจมูกเบาๆ ให้น้ำเกลือไหลเข้าไปในโพรงจมูกช้าๆ หลังจากที่น้ำเกลือไหลออกมาจากจมูกหรือปากแล้ว ให้หายใจตามปกติได้ ข้อสำคัญคือ ระหว่างที่น้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูก จะต้องกลั้นหายใจไว้ มิฉะนั้นอาจหายใจเอาน้ำเกลือลงไปยังกล่องเสียงและหลอดลมทำให้เกิดการสำลักได้ และควรล้างจมูกก่อนเวลารับประทานอาหาร (ขณะท้องว่าง) หรือหลังรับประทานอาหารแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อป้องกันการอาเจียนหรือสำลัก

          การล้างจมูกนอกจากจะช่วยล้างน้ำมูกเหนียวข้นที่ไม่สามารถระบายออกได้เองแล้ว ยังทำให้โพรงจมูกสะอาด ลดน้ำมูกหรือเสมหะที่ไหลลงคอเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อโรคขึ้นไปสู่หูชั้นกลางหรือลงไปสู่ปอด อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนเชื้อโรค มลพิษ สารก่อภูมิแพ้ สิ่งระคายเคือง และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้ในโพรงจมูก รวมถึง เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้น ลดการบวมที่เยื่อบุจมูก ทำให้หายใจโล่งขึ้น ตลอดทั้งยังช่วยลดปริมาณยาที่ใช้ในการรักษาโรคจมูก หรือไซนัสได้อีกด้วย

          การล้างจมูกบ่อยๆ อย่างถูกต้อง จะไม่เกิดโทษ หรืออันตรายต่อจมูก หรือร่างกาย ในทางตรงกันข้าม จะมีประโยชน์โดยช่วยล้างน้ำมูกและสิ่งสกปรก ที่คั่งค้างอยู่ในโพรงจมูกออกไป นับเป็นวิธีการง่ายๆ ที่สามารถทำได้เองเพื่อประโยชน์ของสุขภาพ

Read More

อียูหวั่นใจเบร็กซิทล่าช้าหลังเลือกตั้งอังกฤษไม่เป็นไปตามคาด

ผู้นำสหภาพยุโรป(อียู)ต่างวิตกกันว่า การสูญเสียที่นั่งในสภาเกินคาดของพรรคนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ในการเลือกตั้งอังกฤษ จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาเบร็กซิทซึ่งกำหนดเริ่มในเดือนนี้ และยิ่งเสี่ยงว่าการเจรจาจะล้มเหลว

Read More

บ้านห้าง ร.5

สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกในรูปแบบเรือนสองชั้นที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังแห่งนี้ เป็นมรดกตกทอดของคหบดีชาวกำแพงเพชร ซึ่งความน่าประทับใจอยู่ที่เสาเรือนทุกต้นใช้ไม้สักต้นเดียวยาวตลอดรวมถึงหน้ามุขยังประดับด้วยไม้ฉลุประณีตงดงามนอกจากนี้ บริเวณหน้าบ้านยังมีลักษณะเป็นคลองสายยาว หรือที่เรียกว่าคลองสวนหมากโดยบ้านหลังนี้เป็นของ “พะโป้” คหบดีชาวพม่าซึ่งมีอาชีพค้าไม้ที่บริเวณปากคลองสวนหมากเมืองนครชุมในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้ซื้อบ้านมาจากพระยารามครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรเมื่อปีพ.ศ. 2449 ได้เสด็จเยือนบ้านพะโป้จนเป็นที่มาของชื่อบ้านห้างร.5

Read More

เสียงข้อ…บอกสุขภาพกระดูก

 เคยได้ยินเสียงจากข้อกันไหม เวลาทำกิจกรรมบางอย่างแล้วอาจจะได้ยินเสียงตามข้อต่างๆ ดังกรอบแกรบ เช่น เสียงจากเข่าขณะลุกเดินหรือยืดขา เสียงจากข้อเท้าเวลาขยับข้อเท้า หรือเสียงจากข้อไหล่เมื่อเอื้อมหยิบของ หากเคยได้ยิน คุณคิดไหมว่าเสียงเหล่านั้นอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราก็เป็นได้

          แพทย์หญิงสุมาภา ชัยอำนวย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อ ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลทางวิชาการ มีการระบุถึงสาเหตุของการเกิดเสียงตามข้อต่างๆ ว่ามาจากหลายปัจจัย ได้แก่ เกิดจากก๊าซในน้ำไขข้อกลายเป็นฟอง เช่น เมื่อหักข้อนิ้วมือทำให้ปลอกหุ้มข้อต่อขยายออก ในขณะที่แรงดันในข้อลดลง ก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำไขข้อจึงผุดเป็นฟองแล้วรวมตัวกันเป็นฟองก๊าซขนาดใหญ่ เมื่อยืดข้อต่อออกไปอีก น้ำไขข้อจะไหลกลับเข้าสู่ข้ออีกครั้ง ทำให้ฟองก๊าซขนาดใหญ่เหล่านั้นยุบลงเป็นฟองขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดเสียงดังภายในข้อ เกิดจากการเคลื่อนไหวของข้อ กระดูกอ่อน และเอ็นรอบๆ ข้อ ซึ่งมักจะเป็นบริเวณข้อเข่าและข้อเท้า ข้อเสื่อมจนทำให้พื้นที่ผิวข้อขรุขระ เมื่อมีการเสียดสีกันจึงทำให้เกิดเสียง

Read More