สัตว์มีพิษชุกชุมหน้าฝน อาจถึงตาย-แนะวิธีป้องกัน

รายงานข่าวจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพหานคร (กทม.) แจ้งว่า ในหน้าฝนนี้ สปภ.ได้รับแจ้งมีเหตุสัตว์มีพิษ เข้าบ้านเรือนประชาชนบ่อยครั้ง และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรือป้องกัน เบื้องต้น สปภ.ให้ข้อมูลแนะนำข้อมูลสัตว์มีพิษและวิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษเบื้องต้น เนื่องจากสัตว์มีพิษบางชนิดเป็นสัตว์ที่ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ผึ้ง ต่อ แตน แมงมุม และมดคันไฟ เป็นต้น เพื่อให้พ้นอันตรายจากสัตว์ ดังกล่าวเหล่านี้

Read More


ออกกลางคันเรียนต่อสายอาชีพได้

ออกกลางคันเรียนต่อสายอาชีพได้
แม้กระทรวงศึกษาจะเชิดชูว่าเรียนสายอาชีวะโอกาสตกงานจะน้อยกว่า แต่ค่านิยมที่ฝังรากของวงการศึกษาไทยมาเนิ่นนาน คนชนชั้นกลางและผู้คนมีฐานะไม่ส่งเสริมให้ลูกเข้าสู่เส้นทางการศึกษานี้ แนวทางการปรับเปลี่ยนโหมดการศึกษาสายอาชีวะเพื่อเป็นต้นแบบของพื้นที่อื่น สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้จ.สุรินทร์ จัดการฝึกอาชีพระยะสั้น และร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพในตำบลต่างๆ กว่า 172 แห่ง เป็นแหล่งพึ่งพิงและเป็น “ทางเลือก” ให้กับเด็กที่เดินออกจากห้องเรียนกลางคัน
จากฐานข้อมูลด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 รายงานว่า ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 3-17 ปี มีผู้อยู่ในสถานศึกษาจำนวน 268,396 คน ในจำนวนนั้นมีเด็กราว 29,537 คน หรือกว่าร้อยละ 11 หายออกไปจากระบบ

Read More


“มะเร็งท่อน้ำดี” รู้ก่อนป้องกันได้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันมะเร็งโลก พร้อมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคนี้ เนื่องจากมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของคนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกว่า มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งตับชนิดหนึ่งที่มีผู้ป่วยทั่วโลกไม่มากนัก แต่กลับพบมากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ประชาชนในภาคอีสาน เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่าภาคอื่นคือ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการกินอาหารสุกๆดิบๆ

Read More


สธ.เผย 3 ปีพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจได้ผลดี

สธ.เผย 3 ปีพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหัวใจได้ผลดี ทั้ง 12 เขตตรวจสุขภาพ รพ.แต่ละประเภทสามารถให้บริการได้ครอบคลุม ลดตัวเลขการเสียชีวิตได้กว่า 2 หมื่นราย
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย รองจากโรคมะเร็ง และปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลในปี 2558 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 61,871 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 19,417 ราย สธ.จึงได้พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคหัวใจตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว ใกล้บ้าน มีระบบเครือข่ายการส่งต่อที่ชัดเจนในแต่ละเขตสุขภาพ เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลเล็กและโรงพยาบาลใหญ่
รวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับไปยังโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่ต้องได้รับการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา

Read More


บอระเพ็ด : ชะลอแก่

บอระเพ็ดมีรสขมเย็น ใช้แก้ไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน แก้พิษฝีดาษ ช่วยเจริญอาหาร บำรุงไฟธาตุ รักษาโรคกระเพาะ บำรุงร่างกาย ลดน้ำตาลในเลือด และเป็นยาอายุวัฒนะ นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้าน AChE ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อม ดังนั้น บอระเพ็ดจึงช่วยป้องกันความชราของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายได้ ชาวบ้านทุกภาคใช้บอระเพ็ดในการควบคุมเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

Read More


สนอ.ลุยฉีดวัคซีนสกัดพิษสุนัขบ้าเมืองมีนฯ

สนอ. ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการดำเนินการเพิ่มเติมจากปกติ ในพื้นที่เขตที่มีการพบโรคทุกปีหรือเกือบทุกปีจำนวน 5 เขต
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ร้ายแรง ซึ่งสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่เขตส่งผลให้ตรวจพบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มลดลง โดยพื้นที่เกิดโรคในสัตว์มักจะเป็นในเขตพื้นที่เดิม และสัตว์ที่ตรวจพบโรคส่วนใหญ่มีทั้งที่เป็นสุนัขมีเจ้าของและสุนัขจรจัดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read More


“ปวดหลัง” แก้ได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรม

ปัจจุบันนี้โรคปวดหลังไม่ได้พบเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มพบในคนวัยทำงาน รวมไปถึงวัยรุ่นเพิ่มสูงมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
สำหรับใครที่ต้องเผชิญกับอาการปวดหลังอยู่เป็นประจำ วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. เรามีเคล็ดลับถนอมกระดูกสันหลังมาฝากกัน
เกี่ยวกับปัญหาอาการปวดหลังที่ว่านี้ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดเนื่องมาจากกระบวนการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังและบริเวณข้อต่อของกระดูกสันหลัง เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นหมอนรองกระดูกจะเกิดการเสื่อม ปริมาณน้ำที่อยู่ภายในหมอนรองกระดูกจะลดปริมาณลง ทำให้ความยืดหยุ่นและการทำงานของหมอนรองกระดูกไม่ดี รวมถึงการเสื่อมของข้อต่อกระดูกสันหลัง นอกจากนี้เรื่องของพฤติกรรมต่างๆ ทั้งในเรื่องของการนั่ง การนอน การทำงาน ก็มีผลโดยตรงกับอาการปวดหลัง
เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพและสรีระที่ดี รวมไปถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ได้บอกถึงสาเหตุ พร้อมแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลัง ดังนี้

Read More


จ.แม่ฮ่องสอน ต้นแบบเลิกบุหรี่เชิงรุก

‘บุหรี่’ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา ‘แม่ฮ่องสอน’ ต้นแบบเลิกบุหรี่เชิงรุก

องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศ “ในปี 2016 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศคำขวัญ ว่า “Tobacco : a  threat to development” หรือ “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานวิ่งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โดยเครือข่ายทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ สสส. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า 15 ปีที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับภาคีเพื่อการควบคุมยาสูบทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมยาสูบ เพื่อให้สถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยดีขึ้น ประเด็นสำคัญเพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z ให้หันมาออกกำลังกาย ที่ช่วยให้มีสุขภาพดีแล้วยังช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วย โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 500 คน

Read More


เปิดโอกาสผู้สูงอายุ ร่วมพัฒนาสังคม

ผู้สูงอายุนับว่าเป็นบุคคลที่ผ่านช่วงชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ มามากมายซึ่งก่อนที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาของผู้สูงวัยมานั้น กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไม่น้อย และทุกวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีนอกจากเป็นวันสงกรานต์แล้วยังจัดให้เป็นวัน “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อสร้างความตระหนักให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าและความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนไม่น้อยที่ถูกลดทอนบทบาทจากสังคมทั้งที่ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

“การสร้างทัศนคติต่อความสูงวัยยังมีน้อยในสังคมปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรคำนึงและตระหนักคือการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุและความสูงวัย เพราะวัยหนุ่มสาวสักวันหนึ่งย่อมก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน” อาจารย์สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุกล่าว

ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ กล่าวต่อว่า ด้วยศักยภาพของผู้สูงอายุที่เห็นได้ชัดเจนคือการมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่งสังคมควรให้โอกาสและไม่จำกัดว่าอายุต่ำกว่า 60 ปี ถึงจะทำงานได้ เช่นการวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นควรให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะผู้สูงอายุก็สามารถเป็นปากเสียงให้แก่สังคมได้ เพียงต้องเกิดการชักชวนและการเปิดโอกาสของสังคม

แต่ก่อนที่จะไปสร้างประโยชน์แก่สังคมได้ ผู้สูงอายุควรดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีไม่เป็นภาระของลูกหลานซึ่งสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการกินอาหารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อร่างกาย อีกทั้งคนรอบข้างหรือผู้ดูแลควรให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุอย่างถูกต้องด้วย อาจารย์สว่าง กล่าวทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามนอกการจากเปิดโอกาสทางสังคมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทมากขึ้นแล้ว ควรสร้างคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัย ส่วนเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ อย่าลืมกลับบ้านรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยนะคะ

 /ขอบคุณ สสส

              

Read More


ล้างจมูก ป้องกัน หวัด-ภูมิแพ้

          เปิดหน้าปฏิทินสู่ฤดูกาลของความหนาว อากาศเย็นที่นำพาความชื้นฝุ่นละอองมาสู่ร่างกาย เป็นสาเหตุให้หลายๆ คน ปรับตัวไม่ทัน จนเกิดอาการไข้ เป็นหวัด และภูมิแพ้กำเริบจากฝุ่น การล้างจมูกจึงเป็นวิธีอย่างหนึ่งในการดูแลและป้องกันสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหรืออาการดังกล่าว

          การล้างจมูกเป็นวิธีที่ปลอดภัยและได้ผลดี ในการรักษาโรคจมูกและไซนัสทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งยังสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการอุ่นน้ำเกลือให้มีอุณหภูมิพอเหมาะกับเยื่อบุจมูก โดยควรอุ่นในอุณหภูมิที่หลังมือทนได้ จากนั้นให้เทน้ำเกลือ ใส่ภาชนะสะอาด ดูดน้ำเกลือที่อุ่นได้ที่แล้วในปริมาณน้อยๆ ก่อน เช่น 10-15 ซีซี ในผู้ใหญ่ หรือ 5 ซีซี ในเด็ก จากนั้นให้โน้มตัวไปข้างหน้าและก้มหน้าเล็กน้อย เหนือภาชนะรองรับน้ำเกลือ เริ่มล้างจมูกข้างที่ โล่งกว่า หรือคัดน้อยกว่าก่อน หันปากลูกยางแดงหรือกระบอกฉีดยาพลาสติก ดันเข้ารูจมูกเบาๆ ให้น้ำเกลือไหลเข้าไปในโพรงจมูกช้าๆ หลังจากที่น้ำเกลือไหลออกมาจากจมูกหรือปากแล้ว ให้หายใจตามปกติได้ ข้อสำคัญคือ ระหว่างที่น้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูก จะต้องกลั้นหายใจไว้ มิฉะนั้นอาจหายใจเอาน้ำเกลือลงไปยังกล่องเสียงและหลอดลมทำให้เกิดการสำลักได้ และควรล้างจมูกก่อนเวลารับประทานอาหาร (ขณะท้องว่าง) หรือหลังรับประทานอาหารแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อป้องกันการอาเจียนหรือสำลัก

          การล้างจมูกนอกจากจะช่วยล้างน้ำมูกเหนียวข้นที่ไม่สามารถระบายออกได้เองแล้ว ยังทำให้โพรงจมูกสะอาด ลดน้ำมูกหรือเสมหะที่ไหลลงคอเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อโรคขึ้นไปสู่หูชั้นกลางหรือลงไปสู่ปอด อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนเชื้อโรค มลพิษ สารก่อภูมิแพ้ สิ่งระคายเคือง และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้ในโพรงจมูก รวมถึง เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้น ลดการบวมที่เยื่อบุจมูก ทำให้หายใจโล่งขึ้น ตลอดทั้งยังช่วยลดปริมาณยาที่ใช้ในการรักษาโรคจมูก หรือไซนัสได้อีกด้วย

          การล้างจมูกบ่อยๆ อย่างถูกต้อง จะไม่เกิดโทษ หรืออันตรายต่อจมูก หรือร่างกาย ในทางตรงกันข้าม จะมีประโยชน์โดยช่วยล้างน้ำมูกและสิ่งสกปรก ที่คั่งค้างอยู่ในโพรงจมูกออกไป นับเป็นวิธีการง่ายๆ ที่สามารถทำได้เองเพื่อประโยชน์ของสุขภาพ

Read More