ห่วงไฟฟ้าใต้ไม่พอป้อนนิคมฯยาง

นักลงทุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา จ.สงขลา กังวลปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่เพียงพอรองรับความต้องการใช้หรือไม่ รายงานข่าวจากภาคเอกชน เปิดเผยว่า ขณะนี้นักลงทุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ซิตี้) จ.สงขลา มีความกังวลปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่ว่า จะเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ ยังไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้

หลังจากกระทรวงพลังงานได้ลงนามเอ็มโอยูชะลอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิตประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ผู้ประกอบการจึงเตรียมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงงาน รวมถึงนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตยางพาราด้วย โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนานิคมยางพารา (รับเบอร์ซิตี้) จ.สงขลาว่า ขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 80% แล้ว  ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะเป็นนิคมฯ แปรรูปยางพาราแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ยางพารา เช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง อุตสาหกรรมจากน้ำยางข้น อุตสาหกรรมยางคอมพาวด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องยางพารา บนพื้นที่ 1,218 ไร่ โดยกนอ.ได้แบ่งพื้นที่นิคมฯ ยางพารา 25 ไร่  พัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐาน ใ ห้เช่า รองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเช่าโรงงานแบบสำเร็จรูป ราคาเท่าทุน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews