ตลาดน้ำบางคล้า

เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้ออาหารการกินจากฝีมือท้องถิ่นที่มีหลากหลายเมนูให้เลือกสรรทั้งคาวหวาน พร้อมชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงที่เย็นสบายด้วยสายลมโชยพัดให้ชื่นใจตลอดเวลาตลาดน้ำบางคล้าแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเป็นการสร้างทางเลือกให้กับประชาชนในการประกอบอาชีพเสริม โดยไม่เพียงจัดสรรพื้นที่ริมฝั่งน้ำบางปะกงเป็นตลาดลอยน้ำเท่านั้น หากยังมีการจัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย เช่น การนวดเพื่อสขุภาพ การทำอาหารและขนม การประดิษฐ์ของที่ระลึก ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในตลาดน้ำบางคล้านั้น เป็นการผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตท้องถิ่นดั้งเดิมกับวิถีปัจจุบันอันร่วมสมัยได้อย่างลงตัว มีเสน่ห์ชวนหลงใหล พร้อมนำพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ความคึกคักของบรรยากาศการซื้อขายในอดีต มีบริการนั่งเรือเที่ยวแม่น้ำบางปะกงรอบเกาะลัด ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยค่าบริการสำหรับ การเหมาลำ 300 บาท 10 คน ถ้าไปแบบเดี่ยวคิดราคาผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท การล่องเรือครั้งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสชีวิตริมน้ำแล้ว เรือยังแวะจอดที่วัดโพธิ์-บางคล้า และ พระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย