ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Province) ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) ทางขึ้นดอยอ่างขางค่อนข้างคดเคี้ยวและชัน การขับรถไปเองจึงต้องระมัดระวังอย่างมาก ดอยอ่างขางมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ช่วงหน้าหนาวจะเย็นจัด หากไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องอุปกรณ์กันหนาวให้ดี

สถานที่ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นพื้นที่สาธิตการเพาะปลูกพืชดอก และผลไม้เมืองหนาว สวนบอนไซ ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานี สวนแห่งนี้มีพืชเมืองหนาวและพืชเขตอบอุ่นปลูกไว้มากมาย ซึ่งทั้งหมดได้รับการตกแต่งตัดและปลูกด้วยเทคนิคบอนไซ การเที่ยวชมสวนบอนไซผู้เข้าชมยังสามารถชมสวนสมุนไพร เวลาที่ดีที่สุดในการเข้าชมคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จุดชมวิวกิ่วลม สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขา ที่จุดชมวิวกิ่วลมนี้สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ รวมถึงทะเลหมอกในช่วงหน้าหนาว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand