ช่างสิบหมู่ติดตั้งจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งทรงธรรมแล้ว

ช่างสิบหมู่ติดตั้งจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมผนังที่ 2 – 3 แล้ว ขณะที่พระเมรุมาศก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 90 เตรียมถอดนั่งร้านซ่าง หอเปลื้อง 20 ก.ย.นี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

พร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง  รวมทั้งจิตอาสานำแผ่นผ้าแคนวาสจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ขนย้ายจาก สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม เข้ามาติดตั้ง ภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรมในช่วงแรก 2ผนัง คือ ผนังที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง รับผิดชอบ และ ผนังที่ 3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งวิทยาลัยช่างศิลป ดำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด ไว้ โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการ รวม 2 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ทางทีมช่างจะมีเวลาในการตรวจสอบ และซ่อมแซมรายละเอียดของจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งในส่วนรอยต่อ องค์ประกอบของภาพ แสง สี ให้งานมีความสมบูรณ์ที่สุด ขณะที่การดำเนินงานพระเมรุมาศ ในภาพรวมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า ร้อยละ 90 เข้าสู่งานประดับประดับผ้าทองย่นซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากทั้งในส่วนพระเมรุมาศ ซ่าง ดาวเพดาน หอเปลื้อง เหลือเพียงชั้นล่างฐานพระเมรุมาศ เนื่องจากต้องรอการประกอบเขามอก่อน ซึ่งขณะนี้ ได้มีการนำขนโขดหินเทียม ที่มาทำเขามอ ประดับสระอโนดาต เข้ามาติดตั้งไว้ในจุดต่างๆ รอบพระเมรุมาศแล้ว รวมทั้งได้มีการนำครุฑหัวเสามาประดับยังซ่าง และหอเปลื้องด้วย อย่างไรก็ตามงานทุกอย่างอยู่ในห้วงสุดท้ายจึงต้องทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จ

“ช่วง3สัปดาห์สุดท้ายจะเร่งดำเนินงานให้เต็มที่ทุกด้าน และ อาคารบางหลัง เช่น ซ่าง หอเปลื้อง จะเริ่มทยอยนำนั่งร้านออก  หลังวันที่ 20 ก.ย. นี้ และจะประดับหน้าบัน และรวยระกา  ยังคงเหลือนั่งร้านไว้เพียงพระเมรุมาศองค์ประธาน ในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร จากนั้นก็จะเข้าติดตั้งประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในช่วงปลายเดือนก.ย. นี้” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews