จีน-อาเซียนเห็นพ้องขยายความร่วมมือ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากจีนและชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศตกลงที่จะพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 23 ในมณฑลกุ้ยโจว

สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน หรือ ซีซีทีวี รายงานว่า นายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและนายชี วี เคียง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์จีน-อาเซียน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่นครกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนวันนี้ บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียน ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และการนำการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของจีนไปปรับใช้กับชาติอาเซียน โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการปูทางให้กับการประชุมระดับสูงอื่นๆ ที่กำลังจะตามมาในปีนี้ อาทิ การประชุมสุดยอดผู้นำจีน-อาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน-อาเซียน เป็นต้น

นายหลิวกล่าวว่า การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์หลายข้อ และเขาพร้อมที่จะทำงานร่วมกับชาติอาเซียนในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะคู่เจรจาทางยุทธศาสตร์ ขณะที่นายชีกล่าวว่า เขาเฝ้ารอที่จะทำงานร่วมกับจีนและชาติอื่นๆ ในอาเซียนเช่นกัน เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือจีน-อาเซียนบนหลักการผลประโยชน์ร่วมกันและความเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน.- สำนักข่าวไทย