กรม สบส.เตือนจัดฟันแฟชั่นสุดอันตราย

กรม สบส.เตือนประชาชนห้ามรับบริการจัดฟันแฟชั่นเด็ดขาด ชี้เสี่ยงอันตรายมากมาย ทั้งเหงือกอักเสบ รากฟันละลาย ได้รับสารปรอท หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์จัดฟันหลุดลงคอ ฯลฯ สวยหลอก แต่เจ็บจริง ปัจจุบัน ยังพบว่ามีการแชร์ข้อมูล หรืออุทาหรณ์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ “จัดฟันแฟชั่น” อยู่เป็นระยะ อาจจะด้วยความขาดการศึกษาข้อมูล หรือต้องการเพียงความสวยงาม โก้ หรู จึงเลือกรับบริการ “จัดฟันแฟชั่น” ที่เน้นสีสันความสวยงามและมีราคาถูก

โดยการนำเครื่องมือมาติดไว้ที่ตัวฟันเท่านั้น มิได้ช่วยแก้ไขความผิดปกติของฟันเฉกเช่น “การจัดฟัน”(Orthodontic) แต่อย่างใด แถมยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก เนื่องด้วยผู้ให้บริการมิใช่ทันตแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้มักจะไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานที่ใช้ในช่องปาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกายของผู้รับบริการ อาทิ 1.เหงือกอักเสบ เกิดแผลในช่องปาก เนื่องจากลวดและพลาสติกอาจไปกดหรือทิ่มเหงือก 2.ร่างกายได้รับสารอันตรายจากสนิม ปรอท แคดเมียม สารหนูจากลูกปัดหรือลวดดัดฟันที่ไม่ได้คุณภาพ 3.ฟันเรียงตัวผิดรูปจากการใช้ลวดดัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งพอใช้ไปสักพักลวดจะเกิดการคืนตัวดึงฟันให้เป็นเส้นตรงแทน 4.รากฟันละลาย จากการใช้แรงที่มากเกินไปในการเคลื่อนฟันจนต้องถอนฟันทิ้ง 5.เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อ อาทิ โรคตับอักเสบ เชื้อไวรัสเอชไอวี หรือการติดเชื้อ เนื่องจากขั้นตอนในการทำไม่สะอาด อุปกรณ์ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ และ6.อุปกรณ์อาจหลุดลงคอเสียชีวิต การให้ผู้ที่มิใช่ทันตแพทย์มาจัดฟัน หรือใช้เครื่องมือไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อการที่เครื่องมือจะติดไม่แน่น ขณะที่รับประทานอาหารหรือนอนหลับ เครื่องมือเหล่านี้อาจหลุดลงคอ ทำให้หายใจไม่ออกจนเสียชีวิตได้ ซึ่งอันตรายในข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาจากการจัดฟันแฟชั่น จึงขอเตือนประชาชนให้พิจารณาอย่างรอบด้านห้ามรับบริการจัดฟันแฟชั่นโดยเด็ดขาด เพราะสวยเพียงชั่วคราว แต่อาจจะต้องเจ็บจริงตลอดชีวิต จากการสูญเสียฟัน หรือติดเชื้อในช่องปาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth